Az alábbiakban a 2019/2020-as tanévre történő beiratkozáshoz kaphatnak folyamatosan frissülő információkat.

A Fejér Megyei Kormányhivatal kijelölte a kötelező felvételt biztosító iskolákat, mely a szabad iskolaválasztás jogát nem befolyásolja. A Kempelen Farkas Általános Iskola körzetébe tartozik Pázmánd teljes közigazgatási területe.

Tájékoztató a 2019/2020-as tanévre történő felvételi eljárásról:

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig.

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni (óvodai óvodai szakvélemény, szakértői bizottság szakértői véleménye, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye).

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A beiratkozás lehetséges módjai:

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermek adatait a KRÉTA rendszerben.Szükséges nyilatkozatok, melyek letölthetők innen:

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

  • A törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül indítja.
  • Az e-Ügyintézés felületen ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon.
  • Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek. A beiratkozáskor az aláírt, eredeti iratokat be kell mutatni, le kell adni.
  • A felület elérhető 2019. április 01 – 2019. április 12. 12.00 óráig.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.